GRUNDAREN

Mitt namn är Mustafa Abu Adam, grundaren till Arabiskacentret. Jag kommer ursprungligen från Irak, och mitt modersmål är arabiska.

Som student på al-Madinah universitetet inspirerades jag verkligen av kunskapsmiljön, och fick möjlighet att utveckla mina arabiskakunskaper. Jag har egentligen alltid kunnat arabiska i form av dialektal arabiska (irakiska), men al-Fushah (modern standardarabiska) var i början något helt främmande för mig.

2009

------

Detta år började jag studera arabiska på allvar. Jag skev upp mig på en kurs i Stockholm och började lära mig al-Fushah.

2017

------

Jag blev accepterad till al-Madinah universitetet och påbörjade en 2-årig utbildning för arabiskastudier.

2018

------

Nu höll jag min första kurs i arabiska i ett undervisningscenter och fick mina första elever.

2019

------

Efter väldigt god respons av min omgivning bestämde jag mig för att hålla mina lektioner online. Samma år examinerades jag från arabiskainstutitionen i al-Madinah.

2020

------

Arabiskacentret etableras. Med professionell och pedagogisk undervisning vill vi bevisa att vem som helst oavsett bakgrund kan lära sig det arabiska språket. Arabiskacentret lär ut klassiska böcker med en modern metod.

HÄR ÄR VI IDAG

2020 etablerades Arabiskacentret, som nu är i en expansiv fas. Med hjälp av välkända böcker som studeras i al-Madinah och med en svensk pedagogik ska vem som helst kunna starta med bättre förutsättningar än dem som fanns innan centret lanserades.

Vi lever i ett modernt samhälle och det kräver också moderna och kreativa metoder. Det fick heta Arabiska­centret. Arabiska­centret lär ut arabiska med en islamisk profil, men vi välkomnar samtliga att ta del av centret.

VÅR VISION

Arabiskacentret är ett konsekvent försök att lyfta standarden och uppmuntra muslimerna i Sverige att förbättra sina arabiskakunskaper eftersom det i sin tur kommer leda till en bättre förståelse och insikt inom islam.

Vi på Arabiskacentret vet att arabiska som språk ibland kan kännas främmande, speciellt för en icke-arabisktalande svensk, men vi vill visa en enkel väg dit och få studenten att känna: ”Wow! Detta var mycket enklare än vad jag trodde! Jag behövde bara få rätt verktyg, och det fick jag!” Arabiskacentret vill bevisa att varje person oavsett kön, ålder eller bakgrund kan lära sig språket.
HÄR ÄR VI IDAG

2020 etablerades Arabiska­centret, som nu är i en expansiv fas. Med klassiska böcker som studeras i al-Madinah och med en svensk pedagogik ska vem som helst kunna starta med bättre förut­sättningar än dem jag hade på min tid.

Vi lever i ett modernt samhälle och det kräver också moderna och kreativa metoder. Det fick heta Arabiska­centret. Arabiska­centret lär ut arabiska med en islamisk profil, men vi välkomnar samtliga att ta del av centret.

  VÅR VISION 

Arabiskacentret är ett konsekvent försök att lyfta standarden och uppmuntra muslimerna i Sverige att förbättra sina arabiskakunskaper eftersom det i sin tur kommer leda till en bättre förståelse och insikt inom islam.

Vi på Arabiskacentret vet att arabiska som språk ibland kan kännas främmande, speciellt för en icke-arabisktalande svensk, men vi vill visa en enkel väg dit och få studenten att känna: ”Wow! Detta var mycket enklare än vad jag trodde! Jag behövde bara få rätt verktyg, och det fick jag!” Arabiskacentret vill bevisa att varje person oavsett kön, ålder eller bakgrund kan lära sig språket.
[give_form id="3215"]

Kursen är inte lanserad

inom kort lanseras kursen

VI JOBBAR PÅ DET
Vi jobbar med att ta slutföra kursen inför lansering. Du kan redan idag skicka in en intresse anmälan för att delta i kursen.

Intresseanmälan

Welcome Back, We Missed You!

woo-login-popup-sc-open
Behöver du hjälp?