Kurser

Här hittar du alla tillgängliga kurser och material i form av Powerpoints och förklararande videor helt gratis! Lektionerna förbättras, korrigeras och uppdateras regelbundet. Vid upptäckta felskrivningar  i material, tveka inte att kontakta Arabiskacentret för eventuella korrigeringar. Nya lektioner släpps löpande.

Arabiskacentrets mål är att erbjuda det absolut bästa materialet och därför lägger vi oerhört mycket tid till att förbereda innehållet. Detta gäller i synnerhet våra kända Powerpoints, som är en sammanställning av olika förklaringar i en perfekt kombination.

Klicka på respektive kurs för mer information.

Waleed

4 KHALIFERNA

TAWHID
NIVÅ 2

TAFSIR

NUSUS

SAHABAS
BIOGRAFI
NIVÅ 2

UTTRYCK
NIVÅ 4

LÄSNING
NIVÅ 4


UTTRYCK
NIVÅ 3

TAWHID
NIVÅ 1

HADITH
NIVÅ 2

DIKTAMEN
NIVÅ 2

SAHABAS
BIOGRAFI
NIVÅ 1

PROFETENS
BIOGRAFI

FIQH
NIVÅ 2

LÄSNING
NIVÅ 3


UTTRYCK
NIVÅ 2

HADITH
NIVÅ 1

DIKTAMEN
NIVÅ 1

PROFETERNAS
BERÄTTELSER

FIQH
NIVÅ 1

LÄSNING
NIVÅ 2STUDIETEKNIK

Introduktionskursen är perfekt för dig som inte har några förkunskaper överhuvudtaget. Målet med kursen är att eleven ska lära sig det arabiska alfabetet, och verkligen bemästra det. Man får även lära sig grundläggande koranläsning. Kursen består av Powerpoint, och förklarande videolektioner. Att kunna erbjuda en sådan kurs helt gratis med slående material är något  Arabiska centret verkligen sett fram emot att lansera. För närvarande hålls inte denna kurs live, men materialet är fullt tillgängligt att genomgås själv. Introduktionskursen förbereder eleven väl inför nästa nivå Arabiska nivå 1.

Denna kurs bryter ner konceptet Tajweed och förklarar dess mest fundamentala principer på ett enkelt sätt. Syftet med kursen är att ge eleven en inblick och grunder som man sedan kan bygga vidare på. Vi diskuterar saker som Idghaam, Ikhfaa’ och gör väldigt mycket praktiska övningar för att sätta teorin i praktik. 
 
Likaså lär sig eleven några av dem viktigaste kapitel och verser ur Koranen inkl. Surah al-Fatihah. Ett måste för alla att gå igenom! Därtill går vi igenom bönen och visar hur man ber och hur man uttalar bönens moment korrekt. Detta och ännu mer!

(Denna kurs är ett utdrag ur Introduktionskursen och har gjorts till en egen kategori för att enkelt hitta våra Tajweed-lektioner. )

Arabiska nivå 1 baseras på ”Madinah bok 1” och är en av de populäraste böckerna, som studerats av icke-araber världen runt i modern tid. Det är också den bokserien (bestående av 3 böcker) som lärs ut i det 2-åriga arabiskaprogrammet i det islamska universitetet i al-Madinah. 
Arabiska nivå 1 är uppbyggd på så vis att den ger oerfarne icke-arabisktalande en enkel introduktion till det arabiska språket. Man behöver inga förkunskaper, eller grunder förutom att man kan det arabiska alfabetet. Efter avklarad kurs har man fått en bra introduktion i språket i form av tal, ordförråd, och grammatik på en grundläggande nivå.

Uttryck nivå 1 är en del av en storsatsning, OperationMAX, där vi lanserar tiotals kurser med fokus inom läsning, uttryck, Tafsir, Hadith och mycket mer! Håll utkik på våra sociala medier för alla våra spännande nyheter!
 
På Uttryck nivå 1 lägger vi grammatiken åt sidan och fokuserar endast på hur man uttrycker sig i det arabiska språket. 
Vi lär oss t.ex. hur man uttrycker sig när man ska lära känna nya elever i skolan eller vad man säger på flygplatsen och sjukhuset.
Mycket fokus läggs på vardagliga ord och uttryck som eleven har nytta av i sin vardagliga tillvaro.
 
Förkunskapskrav: Arabiska nivå 1
Har du gått igenom Arabiska nivå 1, men känner att du behöver förbättra och lägga mer fokus på din läsning? Då är Läsning nivå 1 en bra start! Här lägger vi fokus på läsförståelse och uttal. Samtidigt är det ett bra tillfälle för att utveckla ordförrådet, skapa konversationer och lära sig hur man uttrycker sig i olika situationer.
 
Förkunskapskrav: Arabiska nivå 1
Arabiskacentret presenterar en unik Hadith-serie för den som vill lära sig hadither: profetens ﷺ tro, tal och handlingar. Med språkliga analyser studerar vi arabiskan i profetens ﷺ ord och påvisar hur vi kan använda samma uttryck och vokabulär i vardagliga  sammanhang än den religiösa spåkatmosfären. I kursen lär sig eleven också att memorera och uttala hadither korrekt.

Hadith nivå 1 består av 20 utvalda hadither som är väldigt enkla att förstå och memorera och utgör därmed ett utmärkt steg för nybörjaren!

Förkunskapskrav: Arabiska nivå 1

Arabiska nivå 2 är en oerhört omfattande, och informativ nivå, som baseras på ”madinah bok 2”. Denna nivå, vars Powerpoint tog cirka 1200 h att producera är verkligen ett måste för att utveckla sina arabiska studier! En stor del av kursen handlar om hur man använder verb, och fördjupar sig i dem ämnen som togs upp i  Arabiska nivå 1

Madinah bok 3 är ganska djup jämfört med de tidigare nivåerna och har därför med fördel delats upp i två seperata kurser:
Arabiska nivå 3 och Arabiska nivå 4
Arabiska nivå 3 handlar mycket om olika grunder och principer, som vi redan fått  lära oss i Arabiska nivå 2, men här utvecklas koncepten mer detaljrikt.  Vi lär oss ännu fler metoder för hur man kan uttrycka sig, och massor av nya ord.

Arabiska nivå 4 är den sista kursen i Madinah-serien. Efter av att ha avklarat nivå 1-4 har eleven fått en bra grund i sina arabiska studier. En stor del av Arabiska nivå 4 behandlar kunskapen om as-Sarf (morfologi) som handlar om strukturella principer i verb, och verbböjningar. Ett oerhört viktigt ämne för att förstå sig på arabiska!

circle-cropped (6)

ARABISKA NIVÅ 5

Under bearbetning

Arabiska nivå 5 baseras på den välkände boken al-Ajrumiyyah, som anses vara en av de bästa böckerna inom nahw (grammatik) för nybörjaren, och rekommenderas av många sakkunniga lärda. Grammatiken i denna kurs är mer detaljerad och övergripande än Madinah-serien (Arabiska nivå 1-4), och passar bra som ett komplement. Arabiskacentrets förklaring av boken är en sammanställning av hela 1000 sidor från olika språklärdas böcker. Det finns många olika förklaringar till al-Ajrumiyyah och vissa är bättre än andra , men går man igenom vår sammanställda förklaring, så kommer detta, in shaa `Allah, leda till att man verkligen bemästrat boken.

Arabiska nivå 1 baseras på ”Madinah bok 1” och är en av de populäraste böckerna, som studerats av icke-araber världen runt i modern tid. Det är också den bokserien (bestående av 3 böcker) som lärs ut i det 2-åriga arabiskaprogrammet i det islamska universitetet i al-Madinah. Arabiska nivå 1 är uppbyggd på så vis att den ger oerfarne icke-arabisktalande en enkel introduktion till det arabiska språket. Man behöver inga förkunskaper, eller grunder förutom att man kan det arabiska alfabetet. Efter avklarad kurs har man fått en bra introduktion i språket i form av tal, ordförråd, och grammatik på en grundläggande nivå
Arabiska nivå 1 baseras på ”Madinah bok 1” och är en av de populäraste böckerna, som studerats av icke-araber världen runt i modern tid. Det är också den bokserien (bestående av 3 böcker) som lärs ut i det 2-åriga arabiskaprogrammet i det islamska universitetet i al-Madinah. Arabiska nivå 1 är uppbyggd på så vis att den ger oerfarne icke-arabisktalande en enkel introduktion till det arabiska språket. Man behöver inga förkunskaper, eller grunder förutom att man kan det arabiska alfabetet. Efter avklarad kurs har man fått en bra introduktion i språket i form av tal, ordförråd, och grammatik på en grundläggande nivå

Arabiska nivå 2 är en oerhört omfattande, och informativ nivå, som baseras på ”madinah bok 2”. Denna nivå, vars Powerpoint tog cirka 1200 h att producera är verkligen ett måste för att utveckla sina arabiska studier! En stor del av kursen handlar om hur man använder verb, och fördjupar sig i dem ämnen som togs upp i  Arabiska nivå 1

Madinah bok 3 är ganska djup i jämfört med de tidigare nivåerna och har därför med fördel delats upp i två seperata kurser:
Arabiska nivå 3 och Arabiska nivå 4

Arabiska nivå 3 handlar mycket om olika grunder och principer, som vi redan fått  lära oss i Arabiska nivå 2, men här utvecklas koncepten mer detaljrikt. Vi lär oss ännu fler metoder för hur man kan uttrycka sig, och massor av nya ord.

ARABISKA NIVÅ 4

Lanseras hösten 2020

Arabiska nivå 4 är den sista kursen i Madinah-serien. Efter av att ha avklarat nivå 1-4 har eleven fått en bra grund i sina arabiska studier. En stor del av Arabiska nivå 4 behandlar kunskapen om as-Sarf (morfologi) som handlar om strukturella principer i verb, och verbböjningar. Ett oerhört viktigt ämne för att förstå sig på arabiska!

ARABISKA NIVÅ 5

Lanseras sommaren 2021

Arabiska nivå 5 baseras på den välkände boken al-Ajrumiyyah, som anses vara en av de bästa böckerna inom nahw (grammatik) för nybörjaren, och rekommenderas av många sakkunniga lärda. Grammatiken i denna kurs är mer detaljerad och övergripande än Madinah-serien (Arabiska nivå 1-4), och passar bra som ett komplement. Arabiskacentrets förklaring av boken är en sammanställning av hela 1000 sidor från olika språklärdas böcker. Det finns många olika förklaringar till al-Ajrumiyyah och vissa är bättre än andra , men går man igenom vår sammanställda förklaring, så kommer detta, in shaa `Allah, leda till att man verkligen bemästrat boken.

Under bearbetning

Arabiska nivå 5 baseras på den välkände boken al-Ajrumiyyah, som anses vara en av de bästa böckerna inom nahw (grammatik) för nybörjaren, och rekommenderas av många sakkunniga lärda. Grammatiken i denna kurs är mer detaljerad och övergripande än Madinah-serien (Arabiska nivå 1-4), och passar bra som ett komplement. Arabiskacentrets förklaring av boken är en sammanställning av hela 1000 sidor från olika språklärdas böcker. Det finns många olika förklaringar till al-Ajrumiyyah och vissa är bättre än andra , men går man igenom vår sammanställda förklaring, så kommer detta, in shaa `Allah, leda till att man verkligen bemästrat boken.

Arabiska nivå 4 är den sista kursen i Madinah-serien. Efter av att ha avklarat nivå 1-4 har eleven fått en bra grund i sina arabiska studier. En stor del av Arabiska nivå 4 behandlar kunskapen om as-Sarf (morfologi) som handlar om strukturella principer i verb, och verbböjningar. Ett oerhört viktigt ämne för att förstå sig på arabiska!

Madinah bok 3 är ganska djup i jämfört med de tidigare nivåerna och har därför med fördel delats upp i två seperata kurser:
Arabiska nivå 3 och Arabiska nivå 4

Arabiska nivå 3 handlar mycket om olika grunder och principer, som vi redan fått lära oss i Arabiska nivå 2, men här utvecklas koncepten mer detaljrikt. Vi lär oss ännu fler metoder för hur man kan uttrycka sig, och massor av nya ord.

Arabiska nivå 2 är en oerhört omfattande, och informativ nivå, som baseras på ”Madinah bok 2”. Denna nivå, vars Powerpoint tog cirka 1200 h att producera är verkligen ett måste för att utveckla sina arabiska studier! En stor del av kursen handlar om hur man använder verb, och fördjupar sig i dem ämnen som togs upp i Arabiska nivå 1
Arabiskacentret presenterar en unik Hadith-serie för den som vill lära sig hadither: profetens ﷺ tro, tal och handlingar. Med språkliga analyser studerar vi arabiskan i profetens ﷺ ord och påvisar hur vi kan använda samma uttryck och vokabulär i vardagliga  sammanhang än den religiösa spåkatmosfären. I kursen lär sig eleven också att memorera och uttala hadither korrekt.

Hadith nivå 1 består av 20 utvalda hadither som är väldigt enkla att förstå och memorera och utgör därmed ett utmärkt steg för nybörjaren!

Förkunskapskrav: Arabiska nivå 1

Har du gått igenom Arabiska nivå 1, men känner att du behöver förbättra och lägga mer fokus på din läsning? Då är Läsning nivå 1 en bra start! Här lägger vi fokus på läsförståelse och uttal. Samtidigt är det ett bra tillfälle för att utveckla ordförrådet, skapa konversationer och lära sig hur man uttrycker sig i olika situationer.

Förkunskapskrav: Arabiska nivå 1

Uttryck nivå 1 är en del av en storsatsning, OperationMAX, där vi lanserar tiotals kurser med fokus inom läsning, uttryck, Tafsir, Hadith och mycket mer! Håll utkik på våra sociala medier för alla våra spännande nyheter!
 
På Uttryck nivå 1 lägger vi grammatiken åt sidan och fokuserar endast på hur man uttrycker sig i det arabiska språket. 
Vi lär oss t.ex. hur man uttrycker sig när man ska lära känna nya elever i skolan eller vad man säger på flygplatsen och sjukhuset.
Mycket fokus läggs på vardagliga ord och uttryck som eleven har nytta av i sin vardagliga tillvaro.
 
Förkunskapskrav: Arabiska nivå 1

Arabiska nivå 1 baseras på ”Madinah bok 1” och är en av de populäraste böckerna, som studerats av icke-araber världen runt i modern tid. Det är också den bokserien (bestående av 3 böcker) som lärs ut i det 2-åriga arabiskaprogrammet i det islamska universitetet i al-Madinah.
Arabiska nivå 1 är uppbyggd på så vis att den ger oerfarne icke-arabisktalande en enkel introduktion till det arabiska språket. Man behöver inga förkunskaper, eller grunder förutom att man kan det arabiska alfabetet. Efter avklarad kurs har man fått en bra introduktion i språket i form av tal, ordförråd, och grammatik på en grundläggande nivå. 
Förkunskapskrav: Arabiska nivå 1

Denna kurs bryter ner konceptet Tajweed och förklarar dess mest fundamentala principer på ett enkelt sätt. Syftet med kursen är att ge eleven en inblick och grunder som man sedan kan bygga vidare på. Vi diskuterar saker som Idghaam, Ikhfaa’ och gör väldigt mycket praktiska övningar för att sätta teorin i praktik. 
 

Likaså lär sig eleven några av dem viktigaste kapitel och verser ur Koranen inkl. Surah al-Fatihah. Ett måste för alla att gå igenom! Därtill går vi igenom bönen och visar hur man ber och hur man uttalar bönens moment korrekt. Detta och ännu mer!

(Denna kurs är ett utdrag ur Introduktionskursen och har gjorts till en egen kategori för att enkelt hitta våra Tajweed-lektioner. )

Introduktionskursen är perfekt för dig som inte har några förkunskaper överhuvudtaget. Målet med kursen är att eleven ska lära sig det arabiska alfabetet, och verkligen bemästra det. Man får även lära sig grundläggande koranläsning. Kursen består av Powerpoint, och förklarande videolektioner. Att kunna erbjuda en sådan kurs helt gratis med slående material är något  Arabiska centret verkligen sett fram emot att lansera. För närvarande hålls inte denna kurs live, men materialet är fullt tillgängligt att genomgås själv. Introduktionskursen förbereder eleven väl inför nästa nivå Arabiska nivå 1.

[give_form id="3215"]

Kursen är inte lanserad

inom kort lanseras kursen

VI JOBBAR PÅ DET
Vi jobbar med att ta slutföra kursen inför lansering. Du kan redan idag skicka in en intresse anmälan för att delta i kursen.

Intresseanmälan

Welcome Back, We Missed You!

woo-login-popup-sc-open
Behöver du hjälp?